Polityka bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 28d ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych DETE Sp. z o.o. ul. Wertera 46, 20-713 Lublin, jako administrator danych informuje, że do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy       o usługach detektywistycznych, nie stosuje się:

  • przepisów art. 13 ust. 1 i 2 (nie wypełnia się obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą podczas zbierania danych);
  • oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g (osoba, której dane dotyczą, nie jest uprawniona do uzyskania od administratora informacji o celach przetwarzania, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione oraz o źródle pozyskania danych)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.