Mobbing

Mobbing to działania polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu bądź zastraszaniu pracownika, mające na celu poniżenie bądź jego ośmieszenie, co może skutkować odizolowaniem i wykluczeniem go z zespołu.

Rozróżnia się dwa typy mobbingu:

  • czynny polegający na obarczaniu pracownika zbyt duża odpowiedzialnością przy jednoczesnym ograniczeniu mu decyzyjności, co wywołuje poczucie zagrożenia.
  • bierny w czasie którego pracodawca celowo i wielokrotnie lekceważy pracownika np.poprzez nie wydawanie mu poleceń.

Mobbing przejawia się m.in. takimi zachowaniami jak:

  • nieuzasadniona krytyka,
  • publiczne upokarzanie i publiczne udzielenie nagany,
  • wydawanie niejednoznacznych poleceń,
  • straszenie zwolnieniem z pracy,
  • wyznaczanie terminów realizacji zadań niemożliwych do zrealizowania we wskazanym czasie,
  • obelżywe listy, maile,
  • terror telefoniczny

W związku z coraz częstszymi zjawiskami mobbingu w pracy pomagamy zebrać dowody wskazujące na jego stosowanie .

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.