Molestowanie

Molestowaniem Kodeks pracy nazywa: "zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika".

Molestowanie jako forma dyskryminacji w zatrudnieniu łączy się z poczuciem poniżenia oraz pogorszeniem sytuacji osoby dyskryminowanej w środowisku pracy.

Molestowanie w miejscu pracy to zachowania uwłaczające, subiektywnie przykre dla
pracownika, naruszające jego godność, upokarzające, tworzące klimat zastraszenia.

Molestowanie seksualne to forma dyskryminacji ze względu na płeć.

Kodeks pracy nazywa dyskryminacją ze względu na płeć każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszącym się do płci pracownika ,którego celem jest upokorzenie lub naruszenie godności pracownika.

Molestowanie seksualne to:

  • czynienie sugestii, insynuacji o podłożu seksualnym
  • domaganie się lub proszenie o korzyści seksualne
  • flirtowanie, które może być obraźliwe
  • wypowiadanie sprośnych aluzji bądź niestosowne uwagi na temat wieku, ubioru, uczesania, sytuacji rodzinnej
  • opowiadanie niestosownych dowcipów
  • prezentowanie treści o charakterze pornograficznym

Sprawcami molestowania seksualnego mogą być współpracownicy lub przełożony. Jeżeli sprawcą jest pracodawca mamy do czynienia z szantażem seksualnym (domaganie seksualnych względów w zamian za zatrudnienie lub utrzymanie stanowiska) natomiast gdy sprawcami są współpracownicy/współpracownik mówimy o "stwarzaniu nieprzyjaznych warunków pracy".

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.