O firmie

DETE Sp. z  o. o. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000365886 oraz na podstawie wpisu do działalności regulowanej MSW w zakresie usług detektywistycznych o numerze RD-204/2014. Posiadamy politykę bezpieczeństwa danych osobowych. 

Szanując prywatność swoich klientów firma DETE Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do zgodnego z prawem przetwarzania danych, ograniczenie ryzyka wystąpienia naruszeń zabezpieczenia danych oraz ochronę przed ich utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ochronie podlegają wszystkie dane osobowe przetwarzane firmie DETE Sp. z o.o. w tym powierzone jej przez inne podmioty jak również te, które firma DETE Sp. z o.o.  powierza do przetwarzania innym podmiotom.

Polityka bezpieczeństwa obowiązuje wszystkie osoby dopuszczone do przetwarzania danych w firmie DETE Sp. z o.o. tj.: pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Każda taka osoba została zapoznana z polityką bezpieczeństwa.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności detektywistycznej.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.