Szkolenia dla biznesu

Oferta szkoleniowa to warsztaty prowadzone metodami aktywizującymi, których celem jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, technik negocjacyjnych, rozwiązywania konfliktów oraz mechanizmów rządzących procesami wywierania wpływu.

Warsztaty poprzez praktyczne ćwiczenia kształtują między innymi:

  • asertywną postawę aby poprawić skuteczność działania
  • umiejętność efetywnego oddziaływania poprzez perswazję językową
  • umiejętność empatycznego, aktywnego słuchania i neutralizowania barier komunikacyjnych
  • umiejętność zastosowania i doboru odpowiedniej do fazy procesu negocjacyjnego techniki negocjacyjnej
  • umiejętności rozwiązywania konfliktów
  • umiejętności rozpoznawania mechanizmów rządzących procesami wywierania wpływu tak aby unikać i nie poddawać się destrukcyjnym oddziaływaniom psychomanipulacyjnym

Szkolenie w zależności od potrzeb może składać się z różnych bloków tematycznych:

NEGOCJACJEzobacz więcej
Celem szkolenia jest nabycie i trening umiejętności negocjacyjnych. Uczestnicy poznają fazy procesu negocjacyjnego i uczą się je rozróżniać tak aby móc poradzić sobie z charakterystycznymi dla każdej fazy sytuacjami. Uczestnicy poznają i w praktyce ćwiczą zasady i taktyki negocjacji.

ANALIZA TRANSAKCYJNAzobacz więcej
Celem szkolenia jest poszerzenie świadomości uczestników w zakresie  indywidualnego sposobu porozumiewania się z różnych poziomów „ Ego”. Ta metoda doskonalenia komunikacji pozwala każdemu dotrzeć do nieuświadomionych motywów naszych działań oraz  rozpoznać utajoną motywację  innych ludzi .

ASERTYWNOŚĆzobacz więcej
Celem szkolenia jest wykształcenie umiejętności wyrażania uczuć, opinii , dbania o swoje prawa i interesy w sposób bezpośredni, stanowczy, uczciwy a jednocześnie respektujący uczucia , postawy, opinie i prawa innych osób. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe style komunikacji, uczą się asertywnych postaw i konstruowania asertywnych komunikatów oraz zastosowania ich w praktyce. Uczestnicy nabywają również umiejętności radzenia sobie z krytyką destrukcyjną.

SKUTECZNE POROZUMIEWANIEzobacz więcej
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szeregu umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy nabywają między innymi umiejętność aktywnego, empatycznego, pełnego słuchania i rozpoznawania wewnętrznych barier utrudniających słuchanie.  Uczą się parafrazowania, udzielania informacji zwrotnej , zadawania pytań w taki sposób by zdobyć jak najwięcej informacji , precyzowania wypowiedzi. Poznają także wzorce językowe utrudniające komunikację i ograniczające nasze doświadczenia, ucząc się perswazji językowej poprzez praktyczne ćwiczenia.

TECHNIKI WPŁYWUzobacz więcej
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania i nie poddawania się wpływom technik psychomanipulacyjnych. Uczestnicy zapoznają się z  technikami autoprezentacyjnymi (manipulowanie wywieranym wrażeniem), sekwencyjnymi technikami wpływu społecznego, technikami opartymi na dynamice interakcji oraz elementami języka perswazji, wpływu i manipulacji.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.