Stalking

Stalking (przestępstwo wobec wolności) definiowany jest jako uporczywe nękanie, nagabywanie, naprzykrzanie się, prześladowanie, które w skrajnych formach może przybierać formę aktów agresji fizycznej.

Przykładowe zachowania wpisujące się w zakres stalkingu to śledzenie ofiary, osaczanie jej poprzez ciągłe wizyty, wysyłane sms, wykonywane telefony, wysyłane podarunki , e-maile. Kodeks karny umożliwia zastosowanie kary pozbawienia wolności do 3 lat wobec stalkera, jeżeli:

  • uporczywe nękanie istotnie narusza prywatność ofiary
  • nękanie wzbudza w niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia
  • nękanie związane jest z wykorzystywaniem przez sprawcę danych, wizerunku ofiary, podszywaniem się pod jej tożsamość w celu wyrządzenia szkody osobistej lub majątkowej

Jeżeli ofiara stalkingu z powodu nękania podejmuje próbę samobójczą wówczas sprawca może podlegać karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Cyberstalking

Cyberstalking (cyberprzemoc) uporczywe nękanie osoby, grupy, organizacji za pomocą technologii informacyjnej (Internet i inne media elektroniczne).

Zachowania wchodzące w zakres cyberstalkingu obejmują: nielegalny monitoring, fałszywe oskarżenia, kradzież tożsamości, uszkodzenia sprzętu lub danych, narzucanie się innym z seksualnymi intencjami, gromadzenie informacji w celu dręczenia.

Cyberstalking to również czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.